Select Page

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterin pitäjä:

Suuret Seikkailijat Ry (Oulu)

2. Rekisteri vastaava:

Kari Vierimaa (etunimi.sukunimi@gmail.com)

3. Rekisterin nimi:

Suuret Seikkailijat Ry:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus:

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Suuret Seikkailijat Ry:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon, palvelun kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, tilastointiin ja asiakasmarkkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. 

Suuret Seikkailijat Ry:llä on käytössä Google Analytics jolla seurataan Dynamosalin nettisivujen käyttöä evästeiden avulla. GA:n keräämiä tietoja ei pystytä yhdistämään rekisteritietoihin.

5. Mahdollinen rekisterin tiesisältö:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Postiosoite
  • Syntymävuosi
  • Ostetut palvelut
  • Tapahtuma tulokset

6. Tietolähteet

Asiakkaalta itseltään sekä tapahtuman aikana kerätty.

 7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä ETA:n ulkopuolelle pois lukien mahdolliseen sähköpostitus ohjelmaan liittyen nimi ja sähköpostiosoite. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tapahtumamien osallistujalistat ja tulokset saattavat sijaita kansainvälisillä palvelimilla.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

9. Rekisterin säilytys ja suojaus:

Suuret Seikkailijat Ry säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Suuret Seikkailijat Ry:n suojatulla palvelimella. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.